Thực đơn món nộm panda developer team

Thực đơn món nộm

Sắp xếp theo:

Nộm Bò Bóp Thấu

130,000₫

Nộm Chân Gà Rút Xương

130,000₫

Nộm Gà Xé Phay

160,000₫

Nộm Sứa

130,000₫